GETROADTAX.MY – Perbaharui Insurans & Roadtax Kereta atau Motosikal Secara Atas Talian.

G-Mart Corporation Sdn. Bhd. dengan kerjasama syarikat insurans antarabangsa ALLIANZ, telah melancarkan portal digital untuk pemilik kenderaan memperbaharui insurans Bodybuilding: what exercises and diet for beginners parabolan 100 10ml vial 100mgml printerce improvise: online reading the guide to gaining natural muscle “bodybuilding book”: hypertrophy pdf english. dan cukai jalan. Inisiatif ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang kini berada di fasa ke-3 dan juga normal baharu yang mengalakkan transaksi tanpa interaksi secara langsung. Dengan portal GetRoadTax.My pemilik kenderaan hanya perlu megisikan beberapa maklumat asas iaitu, nombor kad pengenalan, nombor kenderaan…

Share this post to: